menu Ergoplus top
Nasze rozwiązania Materiały do montażu Systemy do montażu w murze i poza murem

Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Uzyskanie europejskiej ochrony patentowej dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.428491
  • Wartość projektu: 174.921,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 76.369,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020

 • Uzyskanie europejskiej ochrony patentowej dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.429175
  • Wartość projektu: 174.921,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 76.369,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020

 • Uruchomienie produkcji izolacyjnego profilu montażowego w wyniku wdrożenia prac B+R
  • Wartość projektu : 2.360.000,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE : 1.062.000,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020

 • Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.419971
  • Wartość projektu: 470 380,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 216 100,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020

 • Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.415221
  • Wartość projektu : 467 920,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE : 215 100,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020

 • Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.414055.
  • Wartość projektu : 470 380,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE : 216 100,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020