menu Ergoplus top
Nasze rozwiązania Materiały do montażu Systemy do montażu w murze i poza murem

Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Uzyskanie europejskiej ochrony patentowej dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.428491
  • Wartość projektu: 174.921,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 76.369,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020

 • Uzyskanie europejskiej ochrony patentowej dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.429175
  • Wartość projektu: 174.921,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 76.369,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020

 • Uruchomienie produkcji izolacyjnego profilu montażowego w wyniku wdrożenia prac B+R
  • Wartość projektu : 2.360.000,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE : 1.062.000,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020

  Cel projektu:

  Realizacja projektu ma na celu inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe związane z budową hali przemysłowej. Dzięki realizacji projektu powstanie nowy zakład, gdzie znajdzie zastosowanie nowe rozwiązanie technologiczne prowadzące do wytworzenia innowacyjnego produktuw postaci profili podokiennych.

  Efekt projektu :

  Efektem będzie uruchomienie linii produkcyjnej do wytwarzania nowego produktu, którą będzie charakteryzować innowacyjność w wymiarze międzynarodowym.

 • Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.419971
  • Wartość projektu: 470 380,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 216 100,00 PLN

  Wydatek realizowany w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Umowa o dofinansowanie nr POIR 02.03.04-24-0003/17

  Tytuł projektu:

  Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.419971

  Ogólnym celem projektu jest:

  - podniesienie konkurencyjności i efektywności Beneficjenta poprzez uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej( praw wyłącznych) w trybie międzynarodowym PCT z wykorzystaniem procedury EURO-PCT na wynalazek pn.       

   " Belka ościeża okien, drzwi i fasad"

  Efektem będzie : 

  - uzyskanie ochrony międzynarodowej praw własności przemysłowych do efektów własnych

  - ochrona interesów Beneficjenta

  - wzrost przychodu z działalności gospodarczej poprzez ochronę międzynarodową

 • Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.415221
  • Wartość projektu : 467 920,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE : 215 100,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020

 • Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia wynalazku nr P.414055.
  • Wartość projektu : 470 380,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE : 216 100,00 PLN

  Ergo Plus Polska Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020

uszczelnienia-okien-drzwi-i-fasad.jpg cieply-i-pasywny-montaz-scm-scm-passive.jpg