Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejPL | CZ | EN | DE

Zapytanie Ofertowe nr 1/10/2019/2.3.4 Współpraca z Rzecznikiem Patentowym - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zapytanie Ofertowe nr 1/10/2019/2.3.4 Współpraca z Rzecznikiem Patentowym

 

Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania w Zapytaniu Ofertowym nr 1/10/2019/2.3.4 Współpraca z Rzecznikiem Patentowym dla Zamawiającego ERGO PLUS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Północna 10 po dokonaniu oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Kancelaria Prawno-Patentowa PATENT Marta Bartula-Toch z siedzibą w 31-416 Kraków, ul. Krzesławicka 3A.

Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu Ofertowym.


 

 

Odpowiedzi na pytania:

 

Pytanie 1:

Jaka jest ilość stron polskiego zgłoszenia nr P.428491?

Odpowiedź:

Zgłoszenie patentowe nr P. 428491 obejmuje: 14 stron opisu, 3 strony rysunków, 1 stronę skrótu opisu, 1 stronę wykazu rysunków.

 

Pytanie 2:

Czy termin "przeprowadzenie procesu walidacji" w Kosztorysie ma objąć ofertę cenową kancelarii zagranicznych czy dotyczy oferty cenowej polskiej kancelarii pośredniczącej w walidacji w wybranych krajach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wybierania kancelarii zagranicznych i innych usługodawców. Zamówienie obejmuje pełną obsługę prawno-patentową. Wykonawca będzie pośrednikiem, pełnomocnikiem pomiędzy Zamawiającym a organami państwowymi w kraju i za granicą oraz kancelariami lub usługodawcami w kraju i za granicą. Koszty niezbędne do wykonania zadania będą refakturowane przez Wykonawcę w przeliczeniu na ilość godzin pracy Wykonawcy pomnożoną przez cenę za godzinę pracy. W Kosztorysie składanym do oferty należy podać przeliczoną w ten sposób cenę. Wykonawca zobowiązany będzie ujmować powyższe przeliczenie w załącznikach do faktur opisanych w załączniku do zapytania nr 6 Projekt Umowy §5 pkt.1.

 

Pytanie 3:

Czy w ramach przetargu nastąpił również wybór podmiotu świadczącego usługi tłumaczeniowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wybierania usługodawców innych niż Wykonawca, w tym tłumaczy. Tłumaczenia są elementem pełnej obsługi prawno-patentowej, której dotyczy niniejsze zapytanie. Wykonawca może samodzielnie wykonywać tłumaczenia lub zlecać je usługodawcom, a koszty refakturować.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe nr 1/10/2019/2.3.4 Rzecznik Patentowy.pdf

 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.pdf

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy (edytowalny.odt

Załącznik nr 2 Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału (edytowalny).odt

Załącznik nr 3 Oświadczenie o Braku Powiązań Kapitałowych i Osobowych.pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie o Braku Powiązań Kapitałowych i Osobowych (edytowalny).odt

Załącznik nr 4 Oświadczenie o Niezaleganiu z Podatkami.pdf

Załącznik nr 4 Oświadczenie o Niezaleganiu z Podatkami (edytowalny).odt

Załącznik nr 5 Specyfikacja - Kosztorys.pdf

Załącznik nr 5 Specyfikacja-Kosztorys (edytowalny).odt

Załącznik nr 6 Projekt Umowy.pdf