Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejPL | CZ | EN | DE

Zapytanie Ofertowe nr 1/02/2017/3.2.2 Dokończenie Budowy Hali Produkcyjnej w Miasteczku Śląskim - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Zapytanie Ofertowe nr 1/02/2017/3.2.2 Dokończenie Budowy Hali Produkcyjnej w Miasteczku Śląskim

 

Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania w Zapytaniu Ofertowym nr 1/02/2017/3.2.2 na Dokończenie Budowy Hali Produkcyjnej, dla Zamawiającego ERGO PLUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Północna 10, po dokonaniu oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez F.H.U EUROBUD Piotr Szewczyk z siedzibą w 32-590 Libiąż ul.11-go Listopada 10/38.

Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym

Cena netto 629450,00 PLN VAT 144.773,5 PLN   80% - 80pkt

Termin realizacji od 13.03.2017r do 18.06.2017r   6,8% - 6,8pkt

Gwarancja 60 miesięcy  10% - 10 pkt

Ogółem 96,8 pkt

 

Podsumowanie pozostałych złożonych ofert:

KOLB Sp. z o.o.
Cena 60,12 pkt
Termin realizacji 6 pkt
Gwarancja 10 pkt
Ogółem 76,12 pkt

Bud-MAR Mariusz Bednarczyk
Cena 65,22 pkt
Termin realizacji 6,21 pkt
Gwarancja 10 pkt
Ogółem 81,43 pkt

Prozbud – Piotr Szczęsny
Cena 64 pkt
Termin realizacji 8,2 pkt
Gwarancja 6 pkt
Ogółem 78,2 pkt
Oferta Firmy PROZBUD została odrzucona ze względu na brak załącznika nr 3 Projektu Umowy

FLEX Jacek Doliński
Cena 79,55 pkt
Termin realizacji 5,98 pkt
Gwarancja 10 pkt
Ogółem 95,53 pkt
Oferta firmy FLEX- Jacek Doliński została odrzucona ze względu na brak załączników.12 i 14.

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w postepowaniu pzetargowym.

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów:

Pytanie:

Czy jest dostępna dokumentacja na przedmiotowy budynek?

Odpowiedź:

Dokumenty budowy umieszczone są na stronie internetowej http://ergoplus.pl/pl/przetargi i dostępne do pobrania. Istnieje możliwość wglądu w wersję papierową niniejszych dokumentów w siedzibie firmy Ergo Plus Polska Sp. z o.o. oraz odbioru wersji elektronicznej na CD w siedzibie firmy Ergo Plus Polska Sp. z o.o. (Informacja opublikowana w Zapytaniu Ofertowym nr 1/02/2017/3.2.2 na stronie 4, punkt 6 Przedmiot Zamówienia). Nie jesteśmy w stanie wysłać ich mailem ze względu na duży rozmiar plików.

 

Pytanie:

Jaki jest termin realizacji obiektu?

Odpowiedź:

Przewidywany czas robót budowlanych to od 13 marca 2017 do 15 maja 2017 (Informacja opublikowana w Zapytaniu Ofertowym nr 1/02/2017/3.2.2 na stronie 5, punkt 8 Termin i Miejsce Realizacji Zamówienia).

 

Pytanie:

Na kiedy należy przygotować ofertę cenową?

Odpowiedź:

Oferty będą przyjmowane drogą mailową do dnia 6 marca 2017 do godziny 23.59.59 oraz osobiście w siedzibie firmy Ergo Plus Polska Sp. z o.o. do dnia 6 marca 2017 do godziny 16.00 (Informacja opublikowana w Zapytaniu Ofertowym nr 1/02/2017/3.2.2 na stronie 10, punkt 17 Składanie Ofert).

 

Pytanie:

Czy są dostępne zdjęcia aktualnie stojącej konstrukcji?

Odpowiedź:

Udostępniamy zdjęcia

Zdjęcie konstrukcji 0737.JPG

Zdjęcie konstrukcji 0739.JPG

Zdjęcie konstrukcji 0740.JPG

Zdjęcie konstrukcji 0814.JPG

Zdjęcie konstrukcji 0815.JPG

 

Pytanie:

Jakie są parametry stolarki otworowej?

Odpowiedź:

Stolarkę otworową należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczym i warsztatowym, które stanowią załączniki do Zapytania Ofertowego nr 1/02/2014/3.2.2.

Zgodnie z Oświadczeniem o Zapoznaniu się z Placem Budowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/02/2017/3.2.2 warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym jest zapoznanie się ze stanem faktycznym na miejscu budowy. W trakcie takiej wizyty można dokonać oględzin i wszelkich pomiarów.

 

Pytanie:

Czy należy wykonać całe zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej?

Odpowiedź:

Zapis w Kosztorysie Ślepym stanowiącym załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego nr 1/02/2017/3.2.2 dział IV Konstrukcja Stalowa Hali, punkt 2 "Zabezpieczenie przeciwpożarowe - główna konstrukcja nośna R60" dotyczy poprawek i uzupełnienia braków, z którymi należy zapoznać się na miejscu. Cała konstrukcja jest pomalowana, ale potrzebne są poprawki.

 

Pytanie:

Czy są dostępne rysunki konstrukcji stalowej w formacie *.dwg?

Odpowiedź:

Udostępniamy pliki:

KS PŁATWIE.dwg

KS RYGLE.dwg

KS RYGÓWKA.dwg

KS STĘŻENIA.dwg

KS SŁUPKI.dwg

KS SŁUPY.dwg

M SCHEMATY MONTAŻOWE.dwg

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe nr 1.02.2017.3.2.2.pdf

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Wykonawcy.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie o Spełnieniu Warunków Udziału.pdf

Załącznik nr 3 Projekt Umowy.pdf

Załącznik nr 4 Oświadczenie o Braku Powiązań Kapitałwych i Osobowych.pdf

Załącznik nr 5 Oświadczenie o Zapoznaniu się z Placem Budowy.pdf

Załącznik nr 6 Oświadczenie o Posiadaniu Zasobów Technicznych.pdf

Załącznik nr 7 Oświadczenie o Niezaleganiu z Podatkami.pdf

Załącznik nr 8 Kosztorys Ślepy.pdf

Załącznik nr 9 Oświadczenie o Zapoznaniu się z Dokumnetacją Geotechniczną do Działki 196.pdf

Załącznik nr 10 Oświadczenie o Zapoznaniu się z Dokumentacją Geotechniczną do Działki 197 i 198.pdf

Załącznik nr 11 Warunki Gwarancji.pdf

Załącznik nr 12 Projekt Hali Produkcyjnej - Spis Załączników do Załącznika nr 12.pdf

Załącznik nr 12.1.1 Wszystkie Rzuty.pdf

Załącznik nr 12.1.2 Wszystkie Rzuty.dwg

Załącznik nr 12.2 Elewacje 1.pdf

Załącznik nr 12.3 Elewacje 2.pdf

Załącznik nr 12.4 Przekrój 1-1 3-3.pdf

Załącznik nr 12.5 Przekrój 2-2.pdf

Załącznik nr 12.6 Rzut Dachu.pdf

Załącznik nr 12.7 Rzut Przyziemia.pdf

Załącznik nr 12.8.1 Projekt Rozbudowy Hali Produkcyjnej cz. 1.pdf

Załącznik nr 12.8.2 Projekt Rozbudowy Hali Produkcyjnej cz. 2.pdf

Załącznik nr 12.9 PZT.pdf

Załącznik nr 12.10 K-01 Rzut Fundamentów.pdf

Załącznik nr 12.11 K-02 Rzut Przyziemia.pdf

Załącznik nr 12.12 K-03 Rzut Konstrukcji Dachu.pdf

Załącznik nr 12.13 K-04 Przekrój i Schemat Elewacji.pdf

Załącznik nr 12.14 Opis Budowlany.pdf

Załącznik nr 12.15 Mapka do Celów Projektowych.pdf

Załącznik nr 12.16 Zbrojenie Stopy 1.pdf

Załącznik nr 12.17 Zbrojenie Stopy 2.pdf

Załącznik nr 12.18 Zestawienie Stolarki Otworowej.pdf

Załącznik nr 12.19 Dokumentacja Geotechniczna do Działki 196.pdf

Załącznik nr 12.20 Dokumentacja Geotechniczna do Działki 197 i 198.pdf

Załącznik nr 13 Oświadczenie o Zapoznaniu się z Projektem Warsztatowym.pdf

PROJEKT WARSZTATOWY.7z

Załącznik nr 14 Oświadczenie o Zapoznaniu się z Projektem Wykonawczym.pdf

PROJEKT WYKONAWCZY.7z

 

Pliki w formie edytowalnej:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Wykonawcy.odt

Załącznik nr 2 Oświadczenie o Spełnieniu Warunków Udziału.odt

Załącznik nr 4 Oświadczenie o Braku Powiązań Kapitałowych i Osobowych.odt

Załącznik nr 5 Oświadczenie o Zapoznaniu się z Placem Budowy.odt

Załącznik nr 6 Oświadczenie o Posiadaniu Zasobów Technicznych.odt

Załącznik nr 7 Oświadczenie o Niezaleganiu z Podatkami.odt

Załącznik nr 8 Kosztorys Ślepy.odt

Załącznik nr 9 Oświadczenie o Zapoznaniu się z Dokumentacją Geotechniczną do Działki196.odt

Załącznik nr 10 Oświadczenie o Zapoznaniu się z Dokumentacją Geotechniczną do Działki 197 i 198.odt

Załącznik nr 11 Warunki Gwarancji.odt

Załącznik nr 12 Projekt Hali Produkcyjnej - Spis Załączników do Załącznika nr 12.odt

Załącznik nr 13 Oświadczenie o Zapoznaniu się z Projektem Wykonawczym.odt

Załącznik nr 14 Oświadczenie o Zapoznaniu się z Projektem Warsztatowym.odt