Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejPL | CZ | EN | DE

Zapytanie Ofertowe nr 1/01/2018/3.2.2 Wykonanie Instalacji Elektrycznej i Oświetleniowej - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników Zapytania Ofertowego nr 1/01/2018/3.2.2 Wykonanie Instalacji Elektrycznej i Oświetleniowej

W wyniku przeprowadzonego postępowania w Zapytaniu Ofertowym nr 1/01/2018/3.2.2 Wykonanie Instalacji Elektrycznej i Oświetleniowej w Hali Produkcyjnej przy ul. Północnej 10 w Miasteczku Śląskim dla Zamawiającego ERGO PLUS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Północna 10 po dokonaniu oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę El-Vid Sp. J. z siedzibą w Kalety ul. 1-go Maja 10A.

Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu Ofertowym.

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/01/2018/3.2.2 Wykonanie Instalacji Elektrycznej i Oświetleniowej

Zapytanie_Ofertowe_nr_1/01/2018/3.2.2.pdf

Załącznik_nr_1_Formularz_Ofertowy.pdf

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_Spełnianiu_Warunków_Udziału.pdf

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_Braku_Powiązań_Kapitałowych_i_Osobowych.pdf

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_o_Niezaleganiu_z_Podakami.pdf

Załącznik_nr_5_Oświadczenie_o_Posiadaniu_Zasobów_Technicznych.pdf

Załącznik_nr_6_Oświadczenie_o_Zapoznaniu_się_z_Placem_Budowy.pdf

Załącznik_nr_7_Oświadczenie_o_Zapoznaniu_się_z_Dokumentacją_Geotechniczną_do_Działki_196_oraz_197_i_198.pdf

Załącznik_nr_7.1_Dokumentacja_Geotechniczna_do_Działki_196.pdf

Załącznik_nr_7.2_Dokumentacja_Geotechniczna_do_Działki_197_i_198.pdf

Załącznik_nr_8_Oświadczenie_o_Zapoznaniu_się_z_Projektem_Instalacji_Elektrycznej_i_Oświetleniowej.pdf

Załącznik_nr_8.1_Projekt_Instalacji_Elektrycznej_i_Oświetleniowej.pdf

Załącznik_nr_8.2_IE_000_Legenda.pdf

Załącznik_nr_8.3_IE_001_Schemat_Przebudowy_Zasilania.pdf

Załącznik_nr_8.4_IE_002_Schemat_Rozdziału_Energii.pdf

Załącznik_nr_8.5_IE_021_Schemat_ZPWP.pdf

Załącznik_nr_8.6_IE_022_Schemat_RG1.pdf

Załącznik_nr_8.7_IE_023_Schemat_RG2.pdf

Załącznik_nr_8.8_IE_024_Schemat_RH.pdf

Załącznik_nr_8.9_IE_025_Schemat_RB.pdf

Załącznik_nr_8.10_IE_026_Schemat_R2.pdf

Załącznik_nr_8.11_IE_027_Schemat_R3.pdf

Załącznik_nr_8.12_IE_028_Schemat_R4.pdf

Załącznik_nr_8.13_IE_031_Schemat_Szynoprzewodów.pdf

Załącznik_nr_8.14_IE_101-102_Plan_Oświetlenie.pdf

Załącznik_nr_8.15_IE_111_Plan_Elektryka.pdf

Załącznik_nr_8.16_SE_101_Instalacje_Zewnetrzne.pdf

Załącznik_nr_9_Projekt_Umowy.pdf

Załącznik_nr_10_Warunki_Gwarancji.pdf

Załącznik_nr_11_Kosztorys_Ślepy.pdf

 

pliki w formie edytowalnej

Załącznik_nr_1_Formularz_Ofertowy.odt

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_Spełnianiu_Warunków_Udziału.odt

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_Braku_Powiązań_Kapitałowych_i_Osobowych.odt

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_o_Niezaleganiu_z_Podatkami.odt

Załącznik_nr_5_Oświadczenie_o_Posiadaniu_Zasobów_Technicznych.odt

Załącznik_nr_6_Oświadczenie_o_Zapoznaniu_się_z_Placem_Budowy.odt

Załącznik_nr_7_Oświadczenie_o_Zapoznaniu_się_z_Dokumentacją_Geotechniczną do Działki 196 oraz 197 i 198.odt

Załącznik_nr_8_Oświadczenie_o_Zapoznaniu_się_z_Projektem_Instalacji_Elektrycznej_i_Oświetleniowej.odt

Załącznik_nr_10_Warunki_Gwarancji.odt

Załącznik_nr_11_Kosztorys_Ślepy.odt